25/12/2017 tarihli ve 2017/11161 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 2565 sayılı  Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan Cudi dağı Bölgesi , Altın Dağları Bölgesi, Rejgar Alandüz Bölgesi, Buzul Dağı Bölgesi, İkiyaka Dağları Bölgesi, Yazlıca Dağı Bölgesi ve Yassıdağ bölgelerinde 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına teröristle mücadele kapsamında verilebilecek görevler esnasında “denenmiş atılamamış mühimmat salma (Jettison) bölgesi” olarak kullanılmak üzere geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiş olup, belirtilen alanlara vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından girişleri yasaklanmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
                                                                                                                                                                              ERUH KAYMAKAMLIĞI
 
 
GEÇİCİ ASKERÎ GÜVENLİK BÖLGELERİ KOORDİNAT LİSTESİ
 
        1-Cudi Dağı
 37 22.630 K 042 30.259 D : Koordinat noktası merkez olmak üzere 1 km yarıçapındaki alan
      
        2-Altın Dağları
 37 33.249 K 043 18.770 D : Koordinat noktası merkez olmak üzere 1 km yarıçapındaki alan
 
        3-Rejgar Alandüz
 37.22.734 K 043 55.722 D : Koordinat noktası merkez olmak üzere 1 km yarıçapındaki alan
 
        4-Buzul Dağı
 37 30.681 K 044 00.686 D : Koordinat noktası merkez olmak üzere 1 km yarıçapındaki alan
 
        5-İkiyaka Dağları
 37 21.231 K 044 15.707 D : Koordinat noktası merkez olmak üzere 1 km yarıçapındaki alan
 
        6-Yazlıca Dağı
 37 46.633 K 042 35.683 D : Koordinat noktası merkez olmak üzere 1 km yarıçapındaki alan
 
        7-Yassıdağ
        37 38.928 K 042 15.280 D : Koordinat noktası merkez olmak üzere 1 km yarıçapındaki alan
 
 
                                                                                                                                                        
Murtaza DAYANÇ
Eruh Kaymakamı
 
 
MANEVİ DEĞERLERİMİZ