TUTANAKTIR

 

 

 

            İlçemizde Aladdin Middle Esat Ltd. Şti. tarafında yapılması planlanan “Arı/ Ame- Snr/K/m48-A3-1 ve Arı/Ame-Snr/K/m48c1-1 İsletme Ruhsatlarında Ham Petrol Arama ve Üretim Faaliyetleri” Projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, inceleme Değerlendirme Komisyonu tarafında 25.11.2014 tarihli ve 29186 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereğince Bakanlıklarınca “Çevresel etki değerlendirmesi Olumlu” kararı verilmiş olup, kararın halka duyurulması gerektiğini belirtmiştir.

 

         Halkın görüş ve önerilerini 10 gün içerisinde Kaymakamlığımıza bildirilmesi ilan olunur.

görüş ve önerilerini 10 gün içerisinde Kaymakamlığımıza bildirilmesi ilan olunur.

 

 

 

 

                                                                                                                                          
Murtaza DAYANÇ
Eruh Kaymakamı
 
 
MANEVİ DEĞERLERİMİZ