Halkın geçim kaynağı önemli ölçüde tarım ve hayvancılık olup, bunun yanında Siirt fıstıkçılığı da önemli geçim kaynağı haline         gelmiştir.
        Kaymakamlıkça halkın ekonomik düzeyinin artırılması için projeler üretilmiştir. Arazi yapısının dağlık ve engebeli olmasından dolayı         ve tarıma elverişli arazilerin az olması yapılan tarım, ancak halkın temel ihtiyacını karşılamaktadır ilçe arazisinin %28'i dağlık, % 30 'u         yayla, %24'ü alan, % 18'i dalgalı arazi türündedir.

        TARIMSAL VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİ :

        TARIMSAL FAALİYETLER :
        İlçemizin genel olarak iş ve çalışma hayatının büyük bir kısmını tarımsal ve hayvancılık faaliyeti oluşturmaktadır. Ayrıca çok sayıda         vatandaşımız büyük kentlerde çalışmaktadır. 
 
                İLÇE GENELİNDE 
 •          Ekilen tarla arazisi :                         141.900 (dekar)
 •          Nadas :                                               17.100 (dekar)
 •          Sebze arazisi :                                     5.120 (dekar)
 •          Bağ-bağçe arazisi :                              9.680 (dekar)
 •          Kavaklık ve söğütlük arazisi :            1.790 (dekar)
 •          Daimi çayır ve otlak arazisi :             6.050 (dekar)
 •          Tarıma elverişli arazi :                    138.400 (dekar)
 •          Kuruluk ve orman arazisi              :677.750 (dekar)
 •          Tarıma elverişli olduğu halde kullanılmayan arazi : 51.400 (dekar)
        TARIMSAL HİZMETLERDE DURUM
 •           Bitki koruma
 •           Proje ve istatistik çalışmaları
 •           Tabii tohumlama
 •           Koruma kontrol şubesi çalışmaları
 •           Destekleme şubesi çalışmaları
 •           Çiftçi eğitim çalışmaları