T.C.
ERUH KAYMAKAMLIĞI
 
        

        Eruh Kaymakamlık Makamından duyurudur.
 

        Eruh İlçesi mülki sınırları içinde, Olağanüstü Hal Kapsamında Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/678) ile Eruh Kaymakamlığı emrinde görevli olup Emekli Olan (100) Güvenlik Korucusunun yerine kalan (12) kişilik kadronun takviye edilmesi maksadıyla; Eruh İlçesinde görevli iken Emekli olan GK’ların yerine Eruh İlçe Merkezi ve bağlı köylerinden müracaat durumlarına göre toplam (12) GK alımı yapılacaktır.

İstekliler, Eruh İlçe Kaymakamlığı Resmi Internet Sitesinden (www.eruh.gov.tr), Eruh Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da Eruh İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir.
 

        İsteklilere İlanen Duyurulur.

 

 

        GÜVENLİK KORUCUSU TEMİNİ BAŞVURU KLAVUZU 


                
                                                                                 
                                                                                           
 
 
Murtaza DAYANÇ
Eruh Kaymakamı
 
 
MANEVİ DEĞERLERİMİZ