İHALE   İPTAL  İLANI
 
T.C.
ERUH KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
 
Eruh İlçesi Özlüpelit Köyü Yol Ayırımından Dağdöşü Köyü Yolu 5 KM. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama yapım işi’nin ihalesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
 
 
1-İdarenin                                                               :
a-Adresi                                                                  : Hükümet Konağı, Kat :2 - Eruh
b-Telefon ve Faks Numarası                                  : 0 (484) 311 20 41  -  0 (484) 311 22 55
c-Elektronik Posta Adresi (Varsa)                         : - - -
 
2-İptal Edilen İhalenin İlanının Yayımlandığı   :
a-Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı                 : Yok
b-Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)           : Yok
c-İlanın görülebileceği yer                                      : Eruh Hükümet Konağı İlan Panosu
 
3-İhale İptal Tarihi                                                : 07/09/2018
 
 
4-İptal nedeni veya nedenleri                                :
 
            Eruh İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca 2018 yılı yatırım programında bulunan Eruh İlçesi Özlüpelit Köyü Yol Ayırımından Dağdöşü Köyü Yolu 5 KM. 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama yapım işi 300 ton AC 70/100 bitüm malzemesi karşılığında Birliğimiz tarafından 31/08/2018 tarih ve 2018/227 sayılı İhale Onayı ile ilana çıkılmasına karar verilmiş olup, ilanımız Eruh Kaymakamlığı Web sitesi, ilan tahtası, Siirt Valiliği Web sitesi ve Eruh Belediye Başkanlığının yayın araçlarıyla ilan edilmek suretiyle ihale ilanı yapılmıştır.
 
            Birliğimizce 10/09/2018 günü saat 14:30’da ihalesi yapılacak olan söz konusu iş, görülen lüzum üzerine KHGB. İhale Yönetmeliğinin “İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi” başlıklı 16.maddesi gereğince, ihalenin iptal edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
 
            İlan olunur.   
 
 
 
                                                                                                                      İdare Yetkilisi
                                                                                                                             İmza
 
                                                                                                     Murtaza DAYANÇ
                                                                                                            Kaymakam
                                                                                                         Birlik Başkanı
  
 
 
Murtaza DAYANÇ
Eruh Kaymakamı
 
 
MANEVİ DEĞERLERİMİZ