BASIN AÇIKLAMASI

Siirt İl J.K.lığının 20 Haziran 2017 tarihli,20 1140 C HAZ 17 TSG’li ve TEM.:3080- 1555760 -17/TEM.Ş. sayılı ve “Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edilen Yerler.” konulu Valilik oluru ile özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda; söz konusu Dağdöşü J.Krk.K.lığının Doğusu Kelusta Tepe Mevkii, Bağgöze J.Krk.K.Lığının Kuzeyi Heliz Deresi Mevkii bölgelerinde milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11 inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesine istinaden; bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından (15) gün süreyle 23 (Dahil) Haziran-07 (Dahil) Temmuz 2017 arasında “Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilerek uzatılmıştır.

                  ( İMZALI )

    Halidun EREN J.Kurmay Albay
         İl Jandarma Komutanı

 

ONAY 20/06/2017
(İMZALI)

Mustafa TUTULMAZ
Vali

                                                                                                                                                        
Murtaza DAYANÇ
Eruh Kaymakamı
 
 
MANEVİ DEĞERLERİMİZ