Yükseköğretim kurumlan ve kampuslarında, kayıt dönemi ve eğitim öğretim döneminde, öğretim ortamının bozulmasına yönelik faaliyetlerin önüne geçilebilmesi, güvenliğin devamının sağlanabilmesi, üniversite öğrenci yurtlarında ve yakın çevresinde meydana gelebilecek olaylar öncesinde, gerekli emniyet tedbirlerinin alınması önem arz etmektedir.
2. Üniversiteler ile bunlara bağlı yükseköğretim kurumlarında, öğrenci yurtlarında ve çevresinde meydana gelebilecek olaylara karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin aldırılması, kamu düzeninin sağlanması, yasal olmayan eylem ve etkinliklere meydan verilmemesi, öğrencilerin, eğitimcilerin ve velilerin okulla ilgisi olmayan huzur ve güveni bozan şahıslar ile okul çevrelerinde bulunan seyyar satıcıların hal ve hareketleriyle öğrencilere rahatsızlık veren şahısların men edilmesi, ailesinin ve kurumun bilgisi dışında evden ve yurtlardan kaçan veya kaybolan, çocuk ve gençlerin başlarına gelebilecek ve ileride yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecek olayların engellenmesi maksadıyla; Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi yol kavşağı - Siirt Havaalanı arasındaki yol güzergâhı ile Kezer çayı arasındaki bölgede, her türlü sosyal ve kültürel amaçlı toplantı, gösteri, piknik vb. etkinlikler ile hayvan otlatma, seyyar satıcılık, park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içinde veya dışarısında alkol tüketilmesi faaliyetleri, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 11/c maddesi gereğince yasaklanmıştır.
3. Bu bağlamda, yukarıda belirtilen hususların dikkatle değerlendirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmeksizin uygulanmasını, aksine hareket edenler ile emirlere duyarsız kalanlara fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32’nci maddesi gereği yasal işlem yapılmasını, kararın Valilik Web sayfasında, yerel gazeteler ve halkın duyabileceği şekilde hoparlör vasıtası ile ilan edilmesini, ilan edildiğine dair düzenlenecek belgelerin İl J.K.lığına gönderilmesini rica ederim.    
 
                                                                                                              Mustafa TUTULMAZ
                                                                                                                     Vali
Murtaza DAYANÇ
Eruh Kaymakamı
 
 
MANEVİ DEĞERLERİMİZ