İLAN TUTANAĞI
 
 
            İlçemizde Aladdin Middle Esat Ltd. Şti. tarafında yapılması planlanan Arı/ Ame- nr/K/m48-A3-1 ve Arı/Ame-Snr/K/m48c1-1 İsletme Ruhsatlarında Ham Petrol Arama ve Üretim Faaliyetleri Projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, inceleme Değerlendirme Komisyonu tarafında 25.11.2014 tarihli ve 29186 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin 14. maddesi kapsamında incelenmiş ve değerlendirilmiş, söz konusu Rapor nihai edilen ÇED raporlar nihai kabul edilmiş ve inceleme değerlendirme sürecinin sona erdiği belirtirmektedir.
        
         Halkın görüş ve önerilerini 10 gün içerisinde Kaymakamlığımıza bildirilmesi ilan olunur.20.03.2019
 
 
                                                                                                                                                      
Murtaza DAYANÇ
Eruh Kaymakamı
 
 
MANEVİ DEĞERLERİMİZ