MİSYONUMUZ 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetini temsil noktasında; Cumhuriyetimizin temel niteliklerine bağlı kalarak, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin emrettiği hususları halkımıza duyurmak, uygulanmasını sağlamak, kurum ve kuruluşların koordinasyonu ile etkin işleyişini temin etmek, ilçemizde var olan birlik, beraberlik ve kardeşlik üzerine kurulu huzur ortamını muhafaza edip pekiştirmeye yönelik tedbirler almak ve bu suretle vatandaşlarımızın güvenlik ve esenliğini en üst düzeyde tesis etmek, toplumdaki engelli, yaşlı ve kadınlardan oluşan dezavantajlı kesimlerin durumlarının iyileştirilmesi için projeler üretmek şeklinde tanımlayabileceğimiz temel görevlerimizin yanı sıra, 

İlçemizin alt yapı eksiklerini gidermek suretiyle; tarım ve hayvancılık başta olmak üzere mümkün olan tüm kaynakları harekete geçirerek, ilçemizin sosyo-ekonomik gelişimine azami ölçüde katkıda bulunmak, iktisadi anlamda optimal kapasiteye ulaşmasına yardımcı olmak ve bu suretle ilçemizin sosyo ekonomik yönden az gelişmişlik sorununun önüne geçmek, 

Kaymakamlığımızın Misyon tanımını teşkil etmektedir.